(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สัมภาระเช็คอิน

ผู้โดยสารถือบัตรโดยสารแยกต่างหากสำหรับการเดินทาง

1. ผู้โดยสารถือบัตรโดยสารแยกต่างหากสำหรับการเดินทาง

ตามข้อบังคับจาก IATA หากการเดินทางของผู้โดยสารเกี่ยวข้องกับสายการบินและจุดหมายปลายทางตั้งแต่ 2 สายการบินขึ้นไป จะต้องระบุการเดินทางไว้ในบัตรโดยสารใบเดียวกันหรือบัตรโดยสารร่วม
ในกรณีที่ผู้โดยสารถือ “ตั๋วโดยสารแยกต่างหาก” สำหรับการเดินทางมากกว่าสองใบ นั่นหมายความว่าเที่ยวบินมี “เงื่อนไขการติดต่อ” มากกว่าสองรายการ ซึ่งสถานีต้นทางจะไม่ติดแท็กเพื่อส่งต่อสัมภาระไปยังจุดหมายสุดท้าย แต่ผู้โดยสารจะต้องรับสัมภาระของตนและตรวจสอบอีกครั้งที่สถานีเปลี่ยนเส้นทางเพื่อส่งไปยังจุดหมายสุดท้าย

สัมภาระที่อนุญาตฟรียังแตกต่างออกไปในตั๋วของสายการบินที่แยกต่างหาก และอาจไม่ได้นำข้อบังคับมาใช้ในตลอดรายละเอียดการเดินทางของเที่ยวบินของผู้โดยสาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดสัมภาระที่อนุญาตฟรีตรงตามข้อบังคับของสายการบินอื่นระหว่างที่คุณจัดแผนเที่ยวบินของคุณ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกัน

2. ข้อบังคับเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกัน

China Airlines มุ่งมั่นที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้บริการที่สมบูรณ์แบบในระหว่างเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมของเรา  หากกำหนดการเดินทางของคุณมีเที่ยวบินที่ให้บริการโดยพันธมิตรเที่ยวบินร่วมของเราหรือโดยสายการบินอื่น โปรดทราบว่านโยบายสัมภาระที่สายการบินดังกล่าวนำมาปรับใช้อาจมีผลบังคับใช้กับการเดินทางของคุณ โปรดดูข้อกำหนดต่อไปนี้เกี่ยวกับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน

สายการบินที่ใช้รหัสร่วม

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระระหว่างสายการบิน

3. กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระระหว่างสายการบิน

ตามมติของ IATA ที่ 302 ควรใช้กระบวนการขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการเดินทางระหว่างสายการบิน

  • หากข้อกำหนดสัมภาระที่เผยแพร่ในบรรดาสายการบินที่เข้าร่วมทั้งหมดเหมือนกัน ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
  • ในกรณีที่ข้อกำหนดสัมภาระที่เผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งข้อแตกต่างกันระหว่างสายการบินที่เข้าร่วม ให้ปรับใช้ข้อกำหนดทั่วไปใดๆ และในกรณีที่ข้อกำหนดแตกต่างกันให้นำข้อกำหนดสัมภาระที่เผยแพร่ของ “สายการบินหลัก” (MSC) มาปรับใช้ หากเป็นเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน ให้ใช้ข้อกำหนดสัมภาระของสายการบินทางการตลาด เว้นแต่สายการบินรายนั้นจะประกาศกฎที่กำหนดว่าจะเป็นสายการบินที่ดำเนินการ
  • หาก MSC ไม่เผยแพร่ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระ ให้ใช้กฎของผู้ขนส่งที่เช็คอิน
  • หากสายการบินเช็คอินไม่เผยแพร่ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระของตน ให้ปรับใช้ข้อกำหนดด้านสัมภาระของสายการบินแต่ละรายที่ดำเนินการในแต่ละส่วน

ตัวอย่างสำหรับภาพประกอบ
ตัวอย่าง 1: ไทเป-{CI}-ฮ่องกง(แวะพัก)-{AA}-แฟรงค์เฟิร์ต(ไม่แวะพัก)-{BB}-ซูริก
ในตัวอย่างนี้ การเดินทางจะสิ้นสุดลงด้วยการแวะพักในฮ่องกง ดังนั้นจึงมีสองส่วนและแต่ละส่วนมีสายการบินหลัก จากไทเปไปฮ่องกง เนื่องจาก China Airlines เป็นผู้ให้บริการสายการบินหลัก นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระของ China Airlines จึงจะมีผลกับส่วนนี้  จากฮ่องกงไปซูริค เนื่องจาก Carrier AA เป็นผู้ให้บริการสายการบินหลักที่ข้ามจากเอเชียไปยุโรป นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระของ Carrier AA จะมีผลกับการเดินทางทั้งหมดจากฮ่องกงไปซูริค
ตัวอย่างที่ 2: ออกแลนด์-{CC}-บริสเบน(ไม่แวะพัก)-{DD}-ไทเป(ไม่แวะพัก)-{CI}-ฮีทโธรว์ ในตัวอย่างนี้ มีผู้ให้บริการดำเนินการที่สำคัญที่สุดรายหนึ่งเนื่องจากไม่มีการแวะพักระหว่างทางบน การเดินทาง. เนื่องจาก China Airlines เป็นผู้ให้บริการสายการบินหลักที่ข้ามจากเอเชียไปยังยุโรป นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระของ China Airlines จึงมีผลปรับใช้สำหรับการเดินทางทั้งหมดจากออกแลนด์ไปยังลอนดอน
ตามข้อบังคับของสำนักงานขนส่งแห่งแคนาดา เมื่อออกเดินทางหรือปลายทางของแผนการเดินทางของตั๋วโดยสารของผู้โดยสารอยู่ภายในแคนาดา ผู้ให้บริการรายแรกบนตั๋วจะกำหนดน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตฟรีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน) ตัวอย่างเช่น หากกำหนดการเดินทางของผู้โดยสารคือ โตรอนโต-{AC}-แวนคูเวอร์-{CI}-ไทเป-{CI}-นครโฮจิมินห์-{CI}-ไทเป-{CI}- แวนคูเวอร์ -{AC}- โตรอนโต เป็น ส่วนแรกที่ใช้เที่ยวบินของ Air Canada การเดินทางทั้งหมด รวมถึงส่วน China Airlines และการเดินทางกลับ จะต้องเป็นไปตามนโยบายสัมภาระของ Air Canada

การตรวจสัมภาระในสหรัฐอเมริกา

4. การตรวจสัมภาระในสหรัฐอเมริกา

การตรวจสัมภาระในสหรัฐอเมริกา

ในปัจจุบัน ทุกท่าอากาศยานในสหรัฐอเมริกาจะทำการตรวจสัมภาระเช็คอินเมื่อคุณเดินทางเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่สามารถเข้าถึงสัมภาระของคุณได้อีกหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสัมภาระของคุณแล้ว ก่อนที่คุณจะส่งสัมภาระของคุณเพื่อทำการตรวจสอบ โปรดนำสิ่งของส่วนตัวที่คุณต้องนำติดตัวไปด้วยออกจากสัมภาระ

  • ตามคำแนะนำของสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่ง (Transportation Security Administration - TSA) ของสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารจะได้รับการขอให้ปลดล็อกสัมภาระของพวกเขาไว้ เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นไปโดยสะดวก TSA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสัมภาระที่ล็อกไว้ หากมีการเปิดสัมภาระดังกล่าวเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตรวจสอบ
  • ในกรณีที่พนักงานตรวจสอบของ TSA เปิดสัมภาระของคุณในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ พวกเขาจะปิดสัมภาระด้วยซีลบ่งชี้ร่องรอยการเปิด และติดประกาศบนสัมภาระของคุณเพื่อแจ้งคุณว่าพนักงานตรวจสอบของ TSA ได้เปิดสัมภาระของคุณเพื่อทำการตรวจสอบ
  • เนื่องจากขั้นตอนนี้ควบคุมโดยกฎหมายสหรัฐอเมริกาและอยู่นอกเหนือกรควบคุมของเรา China Airlines จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือการสูญหายของทรัพย์สินใด ๆ จากสัมภาระของคุณ
  • สำหรับข้อกำหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานสหรัฐอเมริกาและ TSA โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ TSA (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) นอกเหนือจากการตรวจสอบกฎระเบียบสายการบิน เราขอแนะนำให้คุณดูเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์ติดต่อของ TSA โดยตรง โดยเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการนำของใช้พิเศษบางสิ่งขึ้นเครื่อง เช่น ถังแก๊สบีบอัด อุปกรณ์เพนท์บอล หรืออุปกรณ์ดำน้ำ Scuba
เมื่อสมาชิก SkyTeam Elite Plus/Elite มีการเชื่อมต่อระหว่างสายกับสายการบินที่ไม่ใช่ SkyTeam

5. เมื่อสมาชิก SkyTeam Elite Plus/Elite มีการเชื่อมต่อระหว่างสายกับสายการบินที่ไม่ใช่ SkyTeam:

โปรดทราบว่าสิทธิพิเศษของน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมใช้ได้เฉพาะกับสายการบิน SkyTeam เท่านั้น หากเที่ยวบินต่อเครื่องของคุณไม่ใช่สายการบิน SkyTeam อาจมีความเป็นไปได้ที่ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินจะถูกเรียกเก็บโดยสายการบินที่ไม่ใช่ SkyTeam สำหรับสัมภาระเช็คอินเพิ่มเติมดังกล่าว

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >