1 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ ถึง 31 ธันวามคม2561

1. สิทธิเฉพาะ: บัตรเครดิต KTC ที่ออกจากประเทศไทยเท่านั้น
2. ส่วนลด 8% ทุกเส้นทางทุกชั้นโดยสารของไชน่าแอร์ไลน์ที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น(ส่วนลดดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีสนามบิน)
3. **ไชน่าแอร์ไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** กรณีจองหลายเมืองและแวะพักให้ติดต่อที่สำนักงานไชน่า แอร์ไลน์