1 ข่าว/การเตือนการเดินทาง เพิ่มเติม
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย
เมื่อซื้อบัตรโดยสารผ่านทาง www.china-airlines.com/sea/th/discover/promotion/current-offer/20180101-20180430
ระยะเวลา โปรโมชั่น: 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561

1. สิทธิเฉพาะ: บัตรเครดิต KTC ที่ออกจากประเทศไทยเท่านั้น
2. ส่วนลด 8% ทุกเส้นทางทุกชั้นโดยสารของไชน่าแอร์ไลน์ที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น(ส่วนลดดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีสนามบิน)
3. **ไชน่าแอร์ไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า