1 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

เวลาเช็คอินและนโยบายการไม่แสดงตนของผู้เดินทาง

เวลาเช็คอินขั้นต่ำของสนามบินไทเป (เถาหยวน) เปลี่ยนเป็น 60 นาทีก่อนกำหนดออกเดินทาง

 • ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2018 เวลาเช็คอินขั้นต่ำที่สนามบินไทเป (เถาหยวน) ได้เปลี่ยนเป็น 60 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง
 • สำหรับผู้เดินทางบนเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินไทเป (เถาหยวน) ที่ได้เลือกที่นั่งไว้แล้ว การจองที่นั่งที่เลือกไว้จะมีผลจนถึง 80 นาที ก่อนการออกเดินทาง หากผู้เดินทางไม่ได้เช็คอินในเวลานั้น เราอาจจัดที่นั่งอื่นให้ผู้เดินทาง
 • สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines/Mandarin Airlines และเที่ยวบิน IT129/CI8609 ไม่สามารถใช้บริการนี้กับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น (เช่น CI8501 ที่ดำเนินการโดย China Southern Airlines)
 • โปรดดูหมายเหตุพิเศษเมื่อเช็คอิน เพื่อให้คุณมีเวลาเพียงพอในการเข้ารับการตรวจด้านความปลอดภัย การตรวจหนังเดินทาง และ/หรือขั้นตอนศุลกากร


การรักษาสภาพตั๋วของเที่ยวบินถัดไปหลังจากการไม่แสดงตน

 • ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2018 ผู้เดินทางที่ไม่ได้โดยสารเที่ยวบินตามที่จอง (ไม่แสดงตน) จะถือว่าหมดสิทธิ์ในที่นั่งของเที่ยวบินถัดไป และที่นั่งเหล่านั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • การไม่แสดงตนประกอบด้วย:
  1. ผู้เดินทางไม่ได้โดยสารเที่ยวบินที่จองไว้
  2. ผู้เดินทางไม่ได้ยกเลิกที่นั่งที่จองก่อนการออกเดินทาง
  3. ผู้เดินทางไม่ได้โดยสารเที่ยวบินที่จองเนื่องจากเหตุกะทันหัน (หรือได้รับการจัดเที่ยวบินใหม่โดยสายการบินอื่น)
 • ผู้เดินทางที่ต้องการรักษาสภาพตั๋วของเที่ยวบินถัดไปต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือสำนักงานสาขาในท้องถิ่น ภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่เที่ยวบินซึ่งไม่ได้ไปแสดงตนออกเดินทาง เพื่อยืนยันเที่ยวบินถัดไป