ภาพรวมเว็บไซต์
3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง เพิ่มเติม
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

Travel Advisory

เผยแพร่เมื่อ: มี.ค. 02, 2560

เรียนท่านผู้โดยสาร 


ไชน่า แอร์ไลน์ เช็คอินเคาน์เตอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ จะปิดรับการเช็คอิน ก่อนเวลาเครื่องออก 50 นาที โดยที่ประตูขึ้นเครื่องบินจะปิดก่อนเวลาเครื่องออก 10 นาที หลังจากท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาเผื่อเวลาสำหรับพิธีการตรวจคนของเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้นท่านผู้โดยสารควรตรวจสอบเวลาเที่ยวบินของท่านก่อนเดินทางและหมายเลขประตูขึ้นเครื่องให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน ขอขอบคุณท่านผู้โดยสารสำหรับความร่วมมือ