ภาพรวมเว็บไซต์
3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง เพิ่มเติม
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

Travel Advisory

เผยแพร่เมื่อ: ต.ค. 26, 2559

เนื่องจากทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการเพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัย
จึงทำให้การตรวจคนเข้า-ออกใช้เวลาเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางสายการบินใคร่ขอความร่วมมือ 
จากผู้โดยสารให้เดินทางมาเช็คอินเร็วขึ้นหรือก่อนเที่ยวบินออกประมาณ 3-4 ชั่วโมง