(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

Pilot Union strike latest news

เผยแพร่เมื่อ: ก.พ. 08, 2562

Due to Pilot Union Strike, the latest flight information on 08 Feb to 20 Feb 2019 are as below.

We are sorry for any inconvenience caused.


 • Flight to/from TSA(Sungshan) :
   Will not be affected.
 
 • Flights to/from RMQ(Taichung) : 
   Will not be affected. 
 
 
• Flight Cancellation / Delays : 
Date / Status
Route

2019-02-20 (Wed.)

Cancelled

CI053/054 BNE - AKL v.v. (CI053/054 TPE - BNE v.v. remain in operation)

CI058 MEL - TPE

CI011 JFK - TPE

CI076 FCO - TPE

2019-02-19 (Tue.)

Cancelled

CI053/054 BNE - AKL v.v. (CI053/054 TPE - BNE v.v. remain in operation)

CI057 TPE - MEL

CI012 TPE - JFK

CI075 TPE - FCO

2019-02-18 (Mon.)

Cancelled

CI053/054 BNE - AKL v.v. (CI053/054 TPE - BNE v.v. remain in operation)

CI058 MEL - TPE

CI011 JFK - TPE

CI076 FCO - TPE

2019-02-17 (Sun.)

Cancelled

CI053/054 BNE - AKL v.v. (CI053/054 TPE - BNE v.v. remain in operation)

CI055/056 TPE - SYD v.v.

CI057 TPE - MEL

CI012/011 TPE - JFK v.v.

CI002/001 TPE - HNL v.v.

CI075 TPE - FCO

CI752 SUB - SIN (CI752 SIN - TPE remains in operation)

2019-02-16 (Sat.)

Cancelled

CI053/054 BNE - AKL v.v. (CI053/054 TPE - BNE v.v. remain in operation)

CI058 MEL - TPE

CI012 TPE - JFK

CI069/070 TPE - LGW v.v.

CI751/752 SIN - SUB v.v. (CI751/752 TPE - SIN v.v. remain in operation)

2019-02-15 (Fri.)

Cancelled

CI053/054 BNE - AKL v.v. (CI053/054 TPE - BNE v.v. remain in operation)

CI057 TPE - MEL

CI076 FCO - TPE

CI011 JFK - TPE

CI751/752 SIN - SUB v.v. (CI751/752 TPE - SIN v.v. remain in operation)

CI055/056 TPE - SYD v.v.

CI641/642 TPE - HKG v.v.

CI915/916 TPE - HKG v.v.

CI923/924 TPE - HKG v.v.

2019-02-14 (Thu.)

Cancelled

CI053/054 BNE - AKL v.v. (CI053/054 TPE - BNE v.v. remain in operation)

CI031 YVR - TPE

CI064 VIE - TPE

CI075 TPE - FCO

CI012 TPE - JFK

CI861/862 TPE - PNH v.v.

CI188/189 TPE - PUS v.v.

CI055 TPE - SYD

CI052 SYD - TPE

CI118/119 TPE - KOJ v.v.

CI641/642 TPE - HKG v.v.

CI923/924 TPE - HKG v.v.

CI178/179 TPE - TAK v.v.

CI751 SIN - SUB (CI751 TPE - SIN remains in operation)

CI791/792 TPE - HAN v.v.

2019-02-13 (Wed.)

Cancelled

CI011 JFK - TPE

CI052 SYD - TPE

CI076 FCO - TPE

CI073/074 TPE - AMS v.v.

CI188/189 TPE - PUS v.v.

CI861/862 TPE - PNH v.v.

CI120/121 TPE - OKA v.v.

CI601/602 TPE - HKG v.v.

CI927/928 TPE - HKG v.v.

CI791/792 TPE - HAN v.v.

CI114/115 TPE - KMI v.v.

CI178/179 TPE - TAK v.v.

CI069/070 TPE - LGW v.v.

CI002/001 TPE - HNL v.v.

CI024/023 TPE - ONT v.v.

CI032 TPE - YVR

CI063 TPE - VIE

CI176/177 KHH - KIX v.v.

CI933/934 KHH - HKG v.v.

2019-02-12 (Tue.)

Cancelled

CI064 VIE - TPE

CI052 SYD - TPE

CI177 KIX - KHH

CI012 TPE - JFK

CI024/023 TPE - ONT v.v.

CI641/642 TPE - HKG v.v.

CI919/920 TPE - HKG v.v.

CI188/189 TPE - PUS v.v.

CI791/792 TPE - HAN v.v.

AE991/992 TPE - XMN v.v.

CI051 TPE - SYD

CI055 TPE - SYD

CI753/754 TPE - SIN v.v.

CI075 TPE - FCO

CI192/193 TNN - KIX v.v.

CI166 KHH - KIX

CI711/712 KHH - MNL v.v.

CI933/934 KHH - HKG v.v.

2019-02-11 (Mon.)

Cancelled

CI054 AKL - BNE - TPE

CI031 YVR - TPE

CI052 SYD - TPE

CI064 VIE - TPE

CI076 FCO - TPE

CI601/602 TPE - HKG v.v.

CI915/916 TPE - HKG v.v.

CI278/279 TPE - TAK v.v.

CI188/189 TPE - PUS v.v.

CI861/862 TPE - PNH v.v.

AE991/992 TPE - XMN v.v.

CI069/070 TPE - LGW v.v.

CI523/524 TPE - HAK v.v.

CI063 TPE - VIE

CI839/840 KHH - BKK v.v.

CI933/934 KHH - HKG v.v.

2019-02-10 (Sun.)

Cancelled

CI011 JFK - TPE

CI031 YVR - TPE

CI752 SUB - SIN

CI053 TPE - BNE(02-11) - AKL

CI055/052 TPE - SYD v.v.

CI188/189 TPE - PUS v.v.

CI861/862 TPE - PNH v.v.

CI919/920 TPE - HKG v.v.

CI927/928 TPE - HKG v.v.

CI711/712 KHH - MNL v.v.

CI002/CI001 TPE - HNL v.v.

CI032 TPE - YVR

CI051 TPE - SYD

CI063 TPE - VIE

CI075 TPE - FCO

2019-02-10 (Sun.)

Delay

CI935/936 KHH - HKG v.v.

2019-02-09 (Sat.)

Cancelled

CI922 HKG - TPE

CI113 HIJ - TPE

CI838 BKK - TPE

CI933/934 KHH - HKG v.v.

CI861/862 TPE - PNH v.v.

CI935/936 KHH - HKG v.v.

CI2581 KHH - PVG

CI012 TPE - JFK

CI032 TPE - YVR

CI601/602 TPE - HKG v.v.

CI751 SIN - SUB

CI176/177 KHH - KIX v.v.

2019-02-09 (Sat.)

Delay

CI120/121 TPE - OKA v.v.

CI503/504 TPE - PVG v.v.

CI521/522 TPE - CAN v.v.

2019-02-08 (Fri.)

Cancelled

CI711/712 KHH - MNL v.v.

CI933/934 KHH - HKG v.v.

CI915/916 TPE - HKG v.v.

CI023/024 TPE - ONT v.v.

CI192 TNN - KIX

CI106 TPE - NRT

CI112 TPE - HIJ

CI177 KIX - KHH

CI921 TPE - HKG

CI837 TPE - BKK