ภาพรวมเว็บไซต์
3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง เพิ่มเติม
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

Lucky Winners of China Airlines Customer Satisfaction Survey (2017-02)

เผยแพร่เมื่อ: มี.ค. 14, 2560

Lucky Winners of China Airlines Customer Satisfaction Survey (2017-02)

China Airlines appreciate customers who share their valuable opinions with us through our “E-Survey”. The survey results help identify problems and thus enable us to improve  services and gain more customer satisfaction. In return, we award those customers with a series of prizes every month.

This month's lucky winners: Pdf