2 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกร กับส่วนลดสูงสุด 5%

ระยะเวลาโปรโมชั่น 01 มกราคม ถึง 31 ธันวามคม 2562

1. สิทธิเฉพาะ: บัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ออกจากประเทศไทยเท่านั้น
2. ส่วนลด 5% ทุกเส้นทาง ทุกชั้นโดยสารของไชน่าแอร์ไลน์ที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น(ส่วนลดดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีสนามบิน)
3. ไชน่าแอร์ไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** กรณีจองหลายเมืองและแวะพักให้ติดต่อที่สำนักงานไชน่า แอร์ไลน์