2 Nieuws / reiswaarschuwingen {{travelShortAlert}}
(Please select preffered language
Main Content

Informatiebeveiligingsbeleid

Intellectueel-eigendomsrechten

China Airlines hecht waarde aan het beschermen van de privacy van uw persoonlijke gegevens en verwacht dat u uw betreffende rechten begrijpt zodat u met vertrouwen alle betrokken internetdiensten die worden verleend door China Airlines (hierna te noemen 'we' of 'wij') kunt gebruiken. Om de informatiebescherming te verbeteren, moet u bovendien persoonlijke identificatie-informatie verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze websites.

Verzamelen van klantgegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie met behulp van de volgende methoden in bepaalde delen van deze website, de mobiele app, de ticketbalie of het servicecentrum:
 
 1. Aanmelden voor DFP-lidmaatschap (Dynasty Flyer Program)
 2. Online reserveringen/ticketing
 3. Boekingsaanvraag en extra services
 4. Informatie verstrekking op de luchthaven, inclusief inchecken of bagageservice
 5. YesTrip-reisadvies
 6. DFP-interactieve diensten en reisinformatie verstrekt aan leden
 7. Berichtenservice
 8. Online winkelen en activiteiten
 9. Promotie en marketing
 10. Klantenservice
 
Met de bovenstaande methoden kunnen we uw persoonlijke informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot de volgende categorieën:
 1. Persoonlijke identificatienummers
 2. Identificatiegegevens van de door u gekozen betaalmiddel
 3. Identificatiegegevens uitgegeven door overheidsinstanties
 4. Persoonlijke gegevens
 5. Details van de gezinsleden
 6. Reis- en andere migratiedetails
 7. Vrijetijdsbesteding en hobby's
 8. Beroepen
 9. Vergoedingen
 10. Medische gegevens
 11. Persoonlijke identificatiegegevens van kinderen
 12. Andere informatie
 
Inclusief maar niet beperkt tot de volgende gegevens:
Titel, Chinese en Engelse naam op uw paspoort, geboortedatum, nationaliteit, ID-nummer, paspoortnummer, land van woonplaats, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, GSM-nummer, nummer en wachtwoord van DFP-lidmaatschapskaart, creditcardgegevens (waaronder naam van eigenaar, kaartnummer en vervaldatum), bedrijfsnaam, bedrijfsadres, beroep en functie, naam en DFP-lidmaatschapskaart van rechthebbenden, voorkeurstaal, speciale diëten en stoel- en reisvoorkeuren, informatie over medische gegevens en kinderen, IP en cookies, ander materiaal waaronder audio-opnames of documenten van klantenservice of andere informatie waarmee personen direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd. Indien u de vereiste persoonlijke gegevens niet verstrekt, zijn bepaalde onderdelen van de gevraagde online services mogelijk niet beschikbaar.
 
China Airlines kan soms vragen om uw persoonlijke gegevens bij te werken. Uw boekingsinformatie of reisschema kan worden doorgegeven aan instanties die zijn gelieerd aan douane en immigratie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Het is dus erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens in uw boekingsinformatie of reisschema up-to-date, correct en volledig zijn.
 
China Airlines heeft uw medewerking nodig om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie up-to-date, juist en volledig is. Neem daarom contact op met China Airlines en geef uw bijgewerkte klantgegevens door als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen. Indien u een Dynasty frequent-flyerlid of een geregistreerde websitegebruiker bent, kunt u uw persoonlijke gegevens altijd bijwerken door u aan te melden bij uw account op de China Airlines-website.

Gebruik van klantgegevens

Klantgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zakelijke beheerdoeleinden welke zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en levering van verbeterde persoonlijke service voor klanten:
 1. Online ticketing-services waaronder dienstverlening op maat, inchecken en het verschaffen van gerelateerde informatie
 2. Evalueren en verwerken van aanvragen voor DFP-lidmaatschap
 3. Uitvoeren van DFP-services, waaronder mijlen sparen, DFP-lidmaatschapsdossiers, dossiers over mijlen inwisselen en dossiers over Overdracht van mijlen
 4. Verwerken van reisarrangementen van leden en de aangekochte producten en diensten.
 5. Verwerken van online diensten, services voor berichten, kortingen en promoties voor leden
 6. Marktonderzoek en vragenlijsten voor verbetering van diensten
 7. Wij kunnen de door ons over u verzamelde informatie delen met aan ons gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en andere zakenpartners, inclusief maar niet beperkt tot banken van co-branded cards, zodat zij de informatie kunnen verwerken en u aanverwante diensten kunnen aanbieden.
Wij garanderen u dat wij zonder uw toestemming geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken die niet aan deze service of transactie zijn gerelateerd.
 
Wanneer u reisgerelateerde producten (autoverhuur, hotel, lokaal vervoer of overig) die door andere aanbieders op deze website worden verkocht, reserveert of aankoopt, kunnen deze aanbieders uw persoonlijke informatie verzamelen via hun transactieplatform om u later diensten te kunnen leveren. Persoonlijke informatie kan door onze wereldwijde vestigingen en ticketbalies worden gebruikt om extra services te bieden.
 
Hoe lang de hierboven vermelde persoonlijke gegevens mogen worden gebruikt is gebaseerd op hoe lang het verzamelen voor een bepaald doeleinde duurt, of op basis van wat is vastgelegd in de relevante wetgeving of hoe lang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden of op contractbasis.

Rechten van de passagier op zijn/haar persoonlijke informatie

Passagiers en leden die ons hun persoonlijke informatie vrijwillig verschaffen, hebben de volgende rechten volgens de wet Bescherming persoonsgegevens via onze website of ticketbalie en wereldwijde vestigingen. Uw verzoek zal worden verwerkt zodra uw identiteit is geverifieerd. Wij zijn mogelijk niet in staat om uw privacyrechten na te komen als u onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie opgeeft (zoals een bijnaam), omdat wij dan niet in staat zijn om uw echte identiteit te verifiëren:
 
 1. Recht op toegang
 2. Recht op informatie
 3. Recht op rectificatie
 4. Recht op bezwaar
 5. Recht op beperking
 6. Beperking op geautomatiseerde, individuele besluitvorming
 7. Recht op verwijdering
 8. Recht op uitwisseling van gegevens

Toegang tot klantgegevens

Nadat u de aanmelding heeft ingediend, stemt China Airlines ermee in om de persoonlijke gegevens te controleren die wij van u bewaren. Wanneer dit wettelijk is toegestaan, behoudt China Airlines zich het recht voor om een redelijke vergoeding voor deze service in rekening te brengen. In uitzonderlijke omstandigheden behoudt China Airlines zich het recht voor uw toegang tot uw persoonlijke gegevens te weigeren en u instructies te verschaffen in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 
Bijzondere omstandigheden (volgens de geldende wetgeving) omvatten:
 
a) Opsporingsdiensten of overheidsinstanties maken bezwaar tegen de naleving van China Airlines van vereisten van de klant;
b) Er wordt op basis van een redelijk oordeel en/of inzicht van China Airlines aangenomen dat de informatie van levensbelang is of van invloed kan zijn op de veiligheid van een persoon; en
c) De verzamelde informatie wordt gebruikt voor doeleinden die verband houden met de schending van contractuele onderzoeken, mogelijk frauduleuze activiteiten of illegale activiteiten.

Bewaren van klantgegevens

Om te voldoen aan het doel van informatieverzameling en aan de juridische en commerciële doelen van China Airlines of aanverwante wetten, bewaart China Airlines uw klantgegevens voor zolang als dat nodig is.
 
Bij het vernietigen van klantgegevens zullen we alle commercieel redelijke en technisch haalbare maatregelen treffen in overeenstemming met relevante wetgeving om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden teruggehaald of gereproduceerd.

Gegevensanalyse en geautomatiseerde besluitvorming

Hiermee wordt verwezen naar de marketingactiviteiten van China Airlines en gelieerde ondernemingen of andere bedrijfsinstanties waarmee wordt samengewerkt. Wij gebruiken de hiervoor genoemde gegevens inclusief, maar niet beperkt tot het transactiebedrag en het reisplan, voor het verkrijgen van specifieke informatie om het gedrag van de consument te bestuderen. Deze informatie mag naar onze dienstverleners worden verstuurd voor het verschaffen van betere en meer persoonlijk gerichte transacties en services.

Het verzamelen van informatie via 'cookies' en 'IP-adres'

Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat door een webserver wordt verstuurd om op te slaan in een webbrowser. De gegevens die via cookies worden verzameld zijn bedoeld om voorkeuren te kunnen zien en onderscheiden van individuele gebruikers, inclusief traceringscodes van derden voor het traceren van bezoekersvolume dat aan onze website is gekoppeld via de online advertenties van websites van derden
En het gebruik van onze website. Als u uw cookies uitschakelt, heeft u geen toegang tot bepaalde aangepaste functionaliteit of kunt u niet deelnemen aan alle activiteiten op de website.
Een internetprotocoladres (IP-adres) is een numerieke label die is toegewezen aan elk apparaat dat deelneemt aan internet en dat gebruik maakt van het internetprotocol voor communicatie via een serviceprovider. Wanneer u gebruikmaakt van onze website en mobiele services, verzamelen we uw IP-adres en bewaren we deze informatie voor een beter beveiligingsbeheer.
 
China Airlines gebruikt cookies op haar website voor de volgende doeleinden:
 
 1. Technisch gebruik
  Voor een beter functioneren van de website van China Airlines, inclusief maar niet beperkt tot:
  a) Het beheren van websiteverkeer om ervoor te zorgen dat alle gebruikers over dezelfde stabiele en betrouwbare service kunnen beschikken;
  b) De toestroom naar belangrijke gebieden op de site beperken en het bedieningsniveau beheren.

 2. Eenvoudig te gebruiken
  Met behulp van cookies kunt u gemakkelijker navigeren op het web, inclusief maar niet beperkt tot:
  a) Uw gekozen taal en land onthouden en relevante content aanbieden;
  b) Dynasty frequent-flyernummers traceren die u heeft aangemeld bij het rewards-programma; en
  c) De luchthaven van vertrek aanbieden die het meest relevant is voor uw locatie tijdens het boeken van een vlucht.

 3. Tracering en marketing
  Gegevens (cookies) gebruiken voor het verzamelen van relevante statistische gegevens over uw surfgedrag en handelsactiviteiten op onze website, en u meer relevante informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot:
  a) Uw beoordelings gegevens verzamelen door middel van vragenlijsten; en
  b) Inzicht krijgen in uw surf- en handelsgedrag op onze website om zo de bruikbaarheid te verbeteren.
  c) Toestaan dat de website van het bedrijf verschillende versies van webpagina's verschaft voor marketingdoeleinden;
  d) Derden toestaan om passende reclame weer te geven en de doeltreffendheid ervan te traceren; en
  e) Gerelateerde productinformatie presenteren op basis van uw surfgedrag op onze website en op specifieke webpagina's.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die onder verschillende privacyvoorwaarden worden gebruikt. Wanneer u onze website verlaat en andere websites opent, moet u alert blijven en de privacyvoorwaarden van die andere websites lezen. Wij hebben geen controle over en bieden geen garantie op de informatie die aan deze websites wordt verstrekt.

Verzenden van e-mails

Wij verkrijgen uw e-mailaccount door het verzamelen van klantinformatie. Om u meer diensten of aanbiedingen te kunnen bieden, sturen we u e-mails met bovengenoemde gerelateerde inhoud en geven we in de e-mail aan dat wij de afzender zijn.

Wijzigingen aan privacy- en beveiligingsverklaring

We kunnen deze privacy- en beveiligingsverklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Op deze webpagina vindt u de nieuwste inhoud. Indien er een belangrijke wijziging wordt aangebracht in het gebruik van klantinformatie, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en deze wijzigingen op onze website plaatsen, zodat u op de hoogte bent van gerelateerde zaken. Wij hebben passende electronische en controlemaatregelen getroffen om de nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens te behouden, onbevoegd inloggen te voorkomen en voor een correcte toepassing van de informatie te zorgen. Als u gevoelige informatie, zoals creditcardgegevens, invoert zal de informatie automatisch worden geconverteerd naar coderingen voordat ze over het internet worden verstuurd.

Zelfbescherming door klant

Houd uw persoonlijke informatie veilig en verstrek geen persoonlijke informatie aan derden. Vergeet niet uit te loggen na het voltooien van een online reservering, aankoop en uitwisseling van contactgegevens, etc. Als u een computer deelt met anderen of een openbare computer gebruikt, sluit u ook het venster van de browser om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd verzamelen en gebruik. Om uw verbruiksrechten te beschermen, koopt u onze internationale vliegtickets via de normale verkoopkanalen, zoals de China Airlines-website, China Airlines-verkoopkantoren, YesTrip Travel Service en andere reisdiensten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze website worden beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van de Republiek China, en worden opgelost door de rechtbank van Taipei in Taiwan die fungeert als het Gerecht van eerste aanleg.
*Gelieve contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) indien u nog vragen heeft over onze Beveiligingsverklaring en ons Privacybeleid. E-mail: dpo@china-airlines.com