Website-overzicht
1 Nieuws / reiswaarschuwingen meer
(Please select preffered language
Main Content

Informatiebeveiligingsbeleid

Intellectueel-eigendomsrechten

China Airlines hecht waarde aan het beschermen van de privacy van uw persoonlijke gegevens en verwacht dat u uw betreffende rechten begrijpt zodat u met vertrouwen alle betrokken internetdiensten die worden verleend door China Airlines (hierna te noemen 'we' of 'wij') kunt gebruiken. Om de informatiebescherming te verbeteren, moet u bovendien persoonlijke identificatie-informatie verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze websites.

Verzamelen van klantgegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie met de volgende methoden in bepaalde delen van deze website:

1.Aanmelden voor DFP-lidmaatschap (Dynasty Flyer Program)
2.Online reserveringen/ticketing
3.DFP-interactieve diensten en reisinformatie verstrekt aan leden
4.Berichtenservice
5.Online activiteiten
Met bovenstaande methoden voor gegevensverzameling kunnen we uw persoonlijke informatie verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
Titel, Chinese en Engelse naam op uw paspoort, geboortedatum, nationaliteit, ID-nummer, paspoortnummer, land, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, mobiel-telefoonnummer, nummer en wachtwoord van DFP-lidmaatschapskaart, creditcardgegevens (waaronder naam van eigenaar, kaartnummer en vervaldatum), bedrijfsnaam, bedrijfsadres, beroep en functie, naam en DFP-lidmaatschapskaart van cessionarissen, voorkeurstaal, speciale diëten en stoel- en reisvoorkeuren.  Indien u de vereiste persoonlijke gegevens niet verstrekt, zijn bepaalde onderdelen van de gevraagde online services mogelijk niet beschikbaar.

Gebruik van klantgegevens

Klantgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zakelijke beheerdoeleinden welke zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en levering van verbeterde persoonlijke service voor klanten:
1. Evalueren en verwerken van aanvragen voor DFP-lidmaatschap
2. Uitvoeren van DFP-services, waaronder miles sparen, DFP-lidmaatschapsdossiers, dossiers over miles inwisselen en dossiers over milesoverdracht
3. Verwerken van reisarrangementen van leden en de aangekochte producten en diensten
4. Verwerken van online diensten, berichtenservice, kortingsservice en promotieservice voor leden
5. Marktonderzoek en vragenlijsten voor verbetering van diensten
6. Wij kunnen de door ons over u verzamelde informatie delen met aan ons gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en andere zakenpartners, zodat zij de informatie kunnen verwerken en u aanverwante diensten kunnen aanbieden.
Wij beloven u dat wij zonder uw toestemming geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken die niet aan deze service of transactie zijn gerelateerd. 

Wanneer u reisgerelateerde producten (autoverhuur, hotel of overig) die door andere aanbieders op deze website worden verkocht, reserveert of aankoopt, kunnen deze aanbieders uw persoonlijke informatie verzamelen via hun transactieplatform om latere diensten te kunnen leveren.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die onder verschillende privacyvoorwaarden worden gebruikt.  Wanneer u onze website verlaat en andere websites opent, moet u alert blijven en de privacyvoorwaarden van die andere websites lezen.  Wij hebben geen controle over en bieden geen garantie op de informatie die aan deze websites wordt verstrekt.

Verzenden van e-mails

Wij verkrijgen uw e-mailaccount door het verzamelen van klantinformatie. Om u meer diensten of aanbiedingen te kunnen bieden, sturen we u e-mails met bovengenoemde gerelateerde inhoud en geven we in de e-mail aan dat wij de afzender zijn.

Wijzigingen aan privacy- en beveiligingsverklaring

We kunnen deze privacy- en beveiligingsverklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Op deze webpagina vindt u de nieuwste inhoud. Indien er een belangrijke wijziging wordt aangebracht in het gebruik van klantinformatie, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en deze wijzigingen op onze website plaatsen, zodat u op de hoogte bent van gerelateerde zaken. Wij hebben passende elektronische en controlemaatregelen getroffen om de nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens te behouden, onbevoegd inloggen te voorkomen en voor een correcte toepassing van de informatie te zorgen.  Als u gevoelige informatie, zoals creditcardgegevens, invoert zal de informatie automatisch worden geconverteerd naar coderingen voordat ze over het internet worden verstuurd.

Zelfbescherming door klant

Houd uw persoonlijke informatie veilig en verstrek geen persoonlijke informatie aan anderen. Vergeet niet uit te loggen na het voltooien van een online reservering, aankoop en uitwisseling van contactgegevens, etc. Als u een computer deelt met anderen of een openbare computer gebruikt, sluit u ook het venster van de browser om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd verzamelen en gebruik. Om uw verbruiksrechten te beschermen, koopt u onze internationale vliegtickets via de normale verkoopkanalen, zoals de China Airlines-website, China Airlines-verkoopkantoren, YesTrip Travel Service en andere reisdiensten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze website worden beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van de Republiek China, en worden opgelost door de rechtbank van Taipei in Taiwan die fungeert als het Gerecht van eerste aanleg. 
*Gelieve contact met ons op te nemen indien u nog vragen hebt over onze Beveiligingsverklaring en ons Privacybeleid.