1 Nieuws / reiswaarschuwingen {{travelShortAlert}}
(Please select preffered language
Main Content

Noodmaatregelen

Noodplan voor langdurig oponthoud op het asfalt

Om de rechten van onze klanten te beschermen en hoogwaardige service te bieden in geval van langdurig oponthoud op het asfalt, beschikt China Airlines over dit noodplan voor langdurig oponthoud op het asfalt in overeenstemming met de Air Consumer Protections (Beschermingsplan voor luchtvaartconsumenten) uitgevaardigd door het Amerikaanse Ministerie van Vervoer. Dit plan is alleen van toepassing op lijnvluchten en chartervluchten van China Airlines die vertrekken vanaf of aankomen op de Amerikaanse luchthavens. De afdeling Vluchtregeling van China Airlines is verantwoordelijk voor het bewaken van vluchtonregelmatigheden en het coördineren van de uitvoering van dit plan.
 1. China Airlines zal niet toestaan dat een vliegtuig langer dan vier uur op het asfalt blijft staan zonder de passagiers van boord te laten gaan, tenzij:
  • De gezagvoerder bepaalt dat er een veiligheidsgerelateerde of beveiligingsgerelateerde reden is waarom het vliegtuig zijn positie op het asfalt niet kan verlaten om de passagiers van boord te laten gaan; of 
  • De luchtverkeersleiding de gezagvoerder meedeelt dat terugkeren naar de gate of een ander uitstappunt om de passagiers van boord te laten, de luchthavenactiviteiten aanzienlijk zou verstoren.
 2. Als het vliegtuig op het asfalt blijft staan, zal China Airlines niet later dan twee uur nadat het vliegtuig de gate verlaat (bij vertrek) of landt (bij aankomst) voldoende voedsel en drinkwater verstrekken, tenzij de gezagvoerder bepaalt dat een dergelijke dienstverlening niet mogelijk is uit veiligheids- of beveiligingsoverwegingen.
 3. China Airlines zal indien nodig bruikbare sanitaire voorzieningen en adequate medische verzorging verstrekken terwijl het vliegtuig op het asfalt staat.
 4. China Airlines zal passagiers aan boord van de vertraagde vlucht vanaf 30 minuten na de geplande vertrektijd (inclusief de eventuele gewijzigde vertrektijd waarvan passagiers vóór het instappen op de hoogte zijn gesteld) en daarna om de 30 minuten op de hoogte stellen dat zij het vliegtuig met de deur open bij de gate of een ander uitstappunt kunnen verlaten, indien de mogelijkheid om uit te stappen daadwerkelijk bestaat.
 5. Als een vliegtuig met vertraging op het asfalt staat, zal China Airlines passagiers aan boord van het vliegtuig om de 30 minuten op de hoogte stellen van de status van de vertraging, inclusief de redenen voor de vertraging, indien bekend.
 6. China Airlines zal voldoende bronnen toewijzen voor de uitvoering van dit plan.
 7. Dit plan is afgestemd met de luchthavenautoriteiten (inclusief terminalexploitanten, indien van toepassing), de Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP) en de Transportation Security Administration (TSA) op elke Amerikaanse luchthaven waarvan China Airlines gebruik maakt, evenals de reguliere Amerikaanse uitwijkluchthavens.

China Airlines biedt enkele gedekte vluchten op een code-sharing basis met Delta Air Lines. De code-sharing overeenkomst tussen Delta Air Lines en China Airlines bepaalt dat het noodplan voor langdurig oponthoud op het asfalt van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij leidend is, indien afwijkend van de verkopende luchtvaartmaatschappij. Het plan van Delta Air Lines vindt u hier.

Noodplan voor instapweigering in geval van oververkoop

Het Amerikaanse Ministerie van Vervoer vereist het volgende: In geval van oververkoop zullen luchtvaartmaatschappijen als eerste vragen of passagiers bereid zijn om vrijwillig hun reservering op te geven en hen een redelijke vergoeding bieden. Als er niet genoeg vrijwilligers zijn, kunnen luchtvaartmaatschappijen de toegang aan boord weigeren aan enkele niet-vrijwillige passagiers volgens de boekingsvolgorde.

 1. China Airlines biedt geen vergoeding als de nieuw geregelde vlucht minder dan een uur later is dan de oorspronkelijke vlucht en betaalt 200% van de prijs van de enkele reis als vergoeding (maximaal USD 675) als de nieuwe vlucht een tot vier uur later is.
 2. China Airlines betaalt 400% van de prijs van de enkele reis als vergoeding (maximaal USD 1.350) als de nieuwe vlucht meer dan vier uur later is.
Dit plan is alleen van toepassing op vluchten die vertrekken vanuit de V.S. en voldoen aan de regels van het Amerikaanse Ministerie van Vervoer

Noodplan voor annulering van vlucht en gemiste aansluitende vlucht

 1. China Airlines zal de toegang aan boord niet weigeren aan jonge passagiers die alleen reizen en niet voor zichzelf kunnen zorgen, noch aan oudere passagiers.
 2. China Airlines zal de volgende regelingen voor passagiers treffen en verstrekken:
  • Zo snel mogelijk een nieuwe vlucht regelen naar de bestemming van de passagiers, of
  • Een latere vlucht regelen als dit praktisch is voor de passagiers, of
  • Een volledige terugbetaling van het traject bieden, zonder boete of administratiekosten, of
  • Telefoon-/telegram-/faxdiensten naar de bestemming van de passagiers verstrekken
  • Benodigde consumpties, maaltijden en hotelaccommodatie verstrekken terwijl de passagiers wachten, in overeenstemming met de procedures van China Airlines
  • Toegang bieden tot de VIP-lounge van de luchthaven
  • Indien mogelijk een vergoeding bieden voor instapweigering.
Huis > Algemene voorwaarden >